17 Temmuz 2014 Perşembe

İslam ve Evrim

Kuran'da evrimin gerçekleştiğine dair bilgi verebilecek nitelikte ayetler bulunmaktadır. Bizim en büyük hatamız evrim ile dinin çeliştiği ve birine inanan kimsenin diğerine inanamayacağıdır. İslam inancına sahip olan kişi şunu düşünmelidir: Yaratıcı olarak gördüğü Allah'ın big-bang ile evrene başlangıç verip milyarlaca yıl süren süreçte oluşan galaksiler, yıldız sistemleri ve gezegenler ve nihayetinde dünyada tek hücrelerden ortaya çıkan muhteşem bir yaratıcılık mı yoksa Adem ile Havva'nın bir yerlerden dünyaya gelip yaşamın başlaması mı Allah'ın büyüklüğünü daha net ortaya koymaktadır.  Bu konuda uzun zamandır gerek Kuran'ı gerekse bu konuda fikir yürüten araştırmacıları takip ediyorum, vardığım kanı: Biz İslam inancına sahip kimseler Kuran'dan bir haber, kulaktan dolma hikayelerle dinimizi yaşıyoruz eğer sade Türkçe bir meali alıp dikkatlice incelersek evrimin Kuran'da işaret edildiğini görebiliriz. Bahsettiğim ayetler elbette net olarak evrimin varlığını ortaya koymasa da en azından bize bir pencere açmaktadır.

Araf Suresi 11. ayet: Yine biz sizi ilkin ( sudan ve topraktan) yarattık; sonra sizi insan şekline soktuk..

Nuh Suresi 14. ayet: O Allah ki sizi birçok evreden geçirerek yarattı.

Nuh Suresi 17. ayet: Allah tıpkı sizi bitkiler gibi topraktaki unsurlardan meydana getirdi.

Enbiya Suresi 30. ayet: O müşrikler/kafirler bilmez mi ki gökler ve yer başlangıçta bir bütün halindeydi; sonra biz onları ayırdık ve bütün canlıları sudan yarattık.

İnsan Suresi 1. ayet: Gerçek şu ki kendisinden insan olarak söz edilmeye değer bir varlık haline gelinceye kadar insanın üzerinden uzun bir zaman geçti.

Görüldüğü gibi evrime işaret edebilecek nitelikte ayetler vardır. Şimdi gelelim Kuran’da geçen Adem ile Havva’nın cennetten kovulmasına: Kuran’da Adem ve eşi şeklinde bu olay anlatılmaktadır Havva ismini biz Tevrat’tan öğrenmekteyiz. Ayetlerde geçen cennetten kovulmaya ilişkin bazı görüşlere göre Kuran genel şekilde değerlendirilmesi yapıldığında cennet tabirinin dünyadaki bahçeler içinde kullanıldığı görülmektedir.

Bakara Suresi 30. Ayet: Ey Peygamber! Hani Rabbin meleklere, ben yeryüzünde akıl ve irade sahibi bir varlığa sorumluluk yükleyeceğim buyurdu.

Bu ayet Adem’in dünyada olduğuna işaret etmektedir.
Son olarak yasak meyve konusuna değinmek istiyorum. Kuranda genelde anlatılmak istenenler uzun uzadıya anlatılmayıp konu hakkında yol gösterici genel bilgiler  anlam derinliği içinde verilmektedir. Adem için yasaklanan kötülük ağacının meyvelerinin; şirk, zulüm, hastalık, ihtiras, bencillik, içki, kumar ve zina gibi yasaklanan davranışları işaret ettiğini söylemek gayet tutarlı olacaktır. En azından sen bu meyveyi yemeyeceksin gibi bir düşünceden daha akla uygundur. Yani buradaki yasak ağaç bir metafordan ibarettir.

Bu yazdıklarım İslam’da evrim vardır iddiası değildir yalnızca beyin jimnastiği yapıp düşünmemizi sağlayabilecek bir yazıdır. En önemlisi bahsi geçen evrimdir evrim teorisi değildir.
*Evrim teorileri evrimin nasıl gerçekleşmiş olabileceğine dair ileri sürülen tezlerdir. Yalnızca Darwin’in değil birçok evrim teorisi bulunmaktadır.